Yenilenebilir kaynaklar, AB’nin elektrik üretiminde fosil yakıtları ilk kez geçti

Avrupa Birliği’nin (AB) elektrik üretiminde, yenilenebilir kaynakların oranı geçen yıl ilk defa fosil yakıtları geride bırakarak birinci sıraya yükseldi.

Merkezi Londra’da bulunan, iklim ve enerji odaklı bağımsız düşünce kuruluşu Ember, “Avrupa Enerji Sektörü 2020” başlıklı raporunu yayımladı.

Rapora göre, AB’nin elektrik üretiminde 2019’da yüzde 34 olan yenilenebilir kaynakların oranı, geçen yıl yüzde 38’e çıktı.

Bu dönemde, elektrik üretiminde fosil yakıtlar, yenilenebilir kaynakları takip etti. Fosil yakıtların 2019’daki yüzde 40’lık oranı geçen yıl yüzde 37’ye geriledi.

Böylece AB üyesi 27 ülkede yenilenebilir enerji, 2020’de ilk defa fosil yakıtları geride bırakarak AB’nin ana elektrik üretim kaynağı haline geldi.

Toplam elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklardan rüzgâr enerji santrallerinin payı yüzde 14, hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 13, biyoenerjinin payı yüzde 6 ve güneş enerji santrallerinin payı da yüzde 5 oldu.

Fosil yakıtlar arasında yer alan doğal gaz çevrim santrallerinin payı yüzde 20, kömür santrallerinin payı yüzde 13 ve diğer fosil yakıtların payı da yüzde 4 olarak gerçekleşti.

AB ülkelerinde nükleer enerjiden elektrik üretiminin oranı ise yüzde 25 seviyesini buldu.

Söz konusu dönemde AB’nin toplam elektrik üretimi 2 bin 760 TWh oldu. Bunun 1055 TWh’i yenilenebilir kaynaklardan,1020 TWh’i fosil yakıtlardan ve 685 TWh’i de nükleer enerjiden sağlandı.

Öte yandan, koronavirüs ve uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle AB ülkelerinin 2019’da toplam 2 bin 882 TWh olan elektrik üretimi geçen yıl geriledi.

2020’de rüzgâr enerjisi üretimi yüzde 9, güneş enerjisi üretimi ise yüzde 15 arttı. 2020’de rüzgar ve güneş Avrupa elektriğinin beşte birini üretti.